Avveckla företaget

FöretagAv olika anledningar så kan du har kommit till beslutet att avveckla företaget, det kan vara fråga om att du börjat nå pensionsåldern och att du har ingen som vill eller kan ta över ditt företag.Att avveckla ett företag behöver inte vara krångligt, enklast så kollar du in företaget likvidationer.com och får mer information om deras tjänster inom avveckling av aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag. Ska du ordna allt själv så kan det ta betydligt längre tid än om du köper tjänsten för en likvidation av ditt företag.

Enskild näringsverksamhet

Beroende på vilken typ av företag du har kan de se lite olika ut hur man går tillväga. Bedriver du enskild näringsverksamhet så kan du avveckla ditt företag på följande sätt: Du kan lägga ner eller avsluta ditt företag, du kan sälja det till någon eller överlåta ditt företag till någon närstående genom att låta de ärva eller som gåva.

Aktiebolag

Har du ett aktiebolag så är likheterna många med enskild näringsverksamhet, du kan lägga ner eller likvidera företaget. Sälj de aktier du äger till någon annan aktieägare. Överlåt företaget till barn eller familj genom att de får ärva dig eller som gåva.

Handelsbolag / kommanditbolag

Ett handelsbolag eller kommanditbolag kan du avveckla genom liknande sätt som de övriga. Det vill säga genom likvidation eller att du säljer din andel i företaget. Själva bolaget säljs med allas enhälliga beslut, det som säljs är inkråmet i bolaget. Med inkråm menas innehållet i en verksamhet eller inventarier i ett handelsbolag till exempel. Du kan också överlåta företaget genom eventuellt arv eller testamente till närstående.Slutligen om inget annat är funktionellt för dig, sätta företaget i konkurs. Det kanske är den sista utvägen man vill ta som företagare, men om inget annat fungerar kan det vara en lösning.