Svetsa samman arbetslaget med en kick-off

Ett väl sammansvetsat arbetslag har många fördelar. Först och främst bidrar det till att det blir roligare för individen att gå till jobbet. Det är trots allt viktigt att de anställda trivs på jobbet – och med en stark arbetsgemenskap ökar chanserna att trivseln är hög.Samtidigt visar många studier att produktiviteten drar stor nytta av en stark arbetsmoral också. Det gör att du vågar prata med en kollega om ett särskilt problem samt att du vågar lufta nya idéer i arbetsgrupper. För att nå en bra arbetsgemenskap kan en kick-off vara ett särskilt smart grepp som också är relativt billig att anordna.En kick-off kan se ut på en rad olika sätt. Allt beror på vilket tema du väljer samt vilket resultat du vill ha av den. Vissa väljer att anordna kick-offen ute i skog och mark för att skapa en isolerad situation. Andra gör det helt enkelt till en heldag på den lokala puben. Det finns inga rätt och fel när det gäller kick-off eftersom det endast är ett sätt att komma fram till samma mål: att skapa en mer sammansvetsad arbetsgrupp. När en kick-off fungerar låter den nämligen deltagarna lära känna varandra på djupet vilket har positiva konsekvenser för arbetsprestationen i grupp.En annan effekt som en bra kick-off för med sig är att den låter deltagarna se varandra i en ny situation. På jobbet är risken stor att du endast ser dina kollegor i samma outfit när de utför samma arbetsuppgifter. Då kan det vara svårt att lära känna alla sidor hos en person. På en kick-off kan du kanske få se dina kollegor göra olika lekar eller så får du helt enkelt tillfälle att ha nya typer av samtal . Det kan ge dig en rikare uppfattning om en person som i sin tur gör att arbetslaget blir mer sammansvetsat.