Hur fungerar ventilation i fastigheter?

Det huvudsakliga syftet med ventilationen är att föra bort luft som är förorenad och dålig att vistas i. Samtidigt ska ventilationssystemet se till att tillföra fastigheten ny och ren luft. Det är nämligen viktigt att luften byts ut regelbundet eftersom den snabbt blir ohälsosam. Se till att få hjälp vid problem med ventilation, för riskerna med dålig luft är många.

Fastigheter med självdrag

Det här är inte det vanligaste ventilationssystemet i Sverige, men självdrag fungerar och är dessutom ganska tyst. Att ventilera en bostad med självdrag innebär att ren luft tar sig in via olika hål i bostaden. Den gamla luften inomhus tar sig sedan ut via skorsten eller murstock. En direkt nackdel med det här systemet är att det inte går att återvinna luften.

Ventilation genom fläktar

Fastigheter kan också ventilera luften med hjälp av fläktar som suger ut inneluften. Sedan ser andra fläktar till att få in ny och ren luft utifrån. Moderna ventilationssystem av det här slaget har effektiva egenskaper som också styr kvaliteten på luften som kommer in i fastigheten. Dessutom anpassar nya system på ett bättre sätt olika klimatförändringar. Det innebär bland annat att moderna ventilationssystem ger svalare inomhusluft under somrar med höga temperaturer.