Certifiera dina kunskaper som programvarutestare

418241-digital-program-codeAllt fler utbildningar i dag avslutas med ett certifikat, som till exempel det europeiska datorkörkortet som visar att man har tillräckliga och grundläggande kunskaper inom data. Vill man gå ett steg längre och om man kan en hel del om programvaror kan man gå en kurs för SSTB, som anordnas lokalt. Kurserna finns i hela landet och de kan läsas i material på engelska och svenska. Det finns nu 380 000 certifierade testare enligt internationell standard i mer än 50 länder och snart många fler. SSTB kan även ackreditera ditt företag. Du kan läsa mer om ackrediteringen på http://www.sstb.se/se.

ISTQB

ISTQB står för International Software Testing Qualification Board, den testcertifieringsorganisation som är störst och mest välkänd. Den är intressant för dig som arbetar som testanalytiker, projektledare, testare eller liknade. Organisationen har en utbildning som finns i två nivåer: dels en foundation level, som visar på baskunskaper och passar för alla som precis börjat arbeta eller arbetar med test. Den går igenom grunderna med test och kvalitetssäkring. Advanced level är en påbyggnadsnivå, som fördjupar kunskaperna inom testdesign och analys av test. En tredje nivå är för närvarande under utveckling. Certifikaten är internationella och certifierar kunskaperna hos programvarutestare, både vad det gäller programvaran och terminologin. Den visar hur test kan genomföras på ett tids- och kostnadseffektivt sätt och hur test av programvaruprodukter kan planeras. En effektiv och pålitlig programvara kan ses som en kärna i många verksamheter, inte minst inom helautomatiska produktionssystem.