Håll koll på vad som sagts

avtalTrots att avtal många gånger kan vara svåra att förhandla fram så brukar resultatet oftast vara tacksamt om svårigheter skulle uppstå mellan avtalsparterna. Som företag är avtalen en enormt viktig del av verksamheten oavsett vad man arbetar med. Här kommer den moderna tekniken in i bilden.

Håll koll

Oavsett avtalen kommer från tjänster eller produkter som köpts eller sålts så är det viktigt att de sparas och dokumenteras korrekt. Förr så resulterade detta ofta i djup pappersarkivering där dokumenten sparades men även kunde glömmas betydligt enklare. Med dagens digitala system så man kan förutom att säkra dokumentens förvaring även koppla dem till olika händelser. Detta kan betyda att man till exempel blir påmind om att uppsägningstiden börjar närma sig eller att någon annan hantering behövs.

Standardavtal

Många gånger använder sig företag av standardavtal för att effektivisera förhandlandet med nya kunder. Dels kan det handla om standardavtal som är samma oavsett vilken kund det handlar om men även kundspecifika banketter med olika valalternativ är något man kan ta fram i förväg.

Juridiken

Oavsett vilka avtal man arbetar med så bör man alltid låta företagets advokat titta på den innan de skrivs under. Detta säkerställer att avtalet även är vattentätt rent juridiskt.Det finns sajter som erbjuder färdiga mallavtal som kan vara en bra grund att utgå ifrån. Trots detta så kan det ändå vara bra att få dubbelkolla allt med advokaten som känner till er verksamhet. På så sätt kan man se till att det inte krockar med några tidigare bestämmelser.