Internet – teknikens under

Internet får nog sägas tillhöra en av de absolut största tekniska innovationerna i modern tid, då det på många sätt förändrat samhället i grunden. Idag är det faktiskt ganska svårt att tänka sig att Internet för sisådär 20 år sedan var någonting nytt och spännande, som endast ett fåtal hade tillgång till.Dock är Internets historia betydligt längre än så. Redan i slutet av 1960-talet utvecklade den amerikanska militären ARPANET, som är något av föregångaren till Internet.Födelsen av det Internet som kom att bli vad det är idag kan dateras till början av 1980-talet när amerikanska universitet började vidareutveckla det tidigare ARPANET med samma teknik. Så småningom spred det sig också utanför USA:s gränser, bland annat till Sverige. Det första svenska så kallade IP-numret registrerades år 1984.Under 1980-talet fortsatte Internet att utvecklades och år 1990 skapades också http-protokollet samt HTML, vilket utgör det vi idag känner som webben och det var nu som användandet verkligen tog fart eftersom detta möjliggjorde att även privatpersoner kunde använda nätet.Under 1990-talet utvecklades Internet i en rasande fart då allt fler upptäckte att man kunde kommersialisera och tjäna pengar på nätet.De senaste 10-15 åren har Internet också utvecklades en hel del, mycket tack vare bättre bandbredd, vilket gjort det möjligt att bland titta på film och spela avancerade spel.