Konsulttjänster

consultant-shaking-hands-with-womanKonsulter, det är väl alldeles för dyrt och bara för storföretag? Förr var det ofta så, men idag anlitas de alltmer även av småföretag. Konsulter är i själva verket mycket värdefulla när du behöver specialistkompetens, men arbetet inte är tillräckligt omfattande för att ha en fast anställd.

Offentlig upphandling

Många företag klarar sig bra på att sälja endast till privatpersoner eller företag, andra inriktar sig på båda kundgrupperna. Vad många glömmer eller inte har satt sig in i är en tredje, mycket omfattande marknad: affärer med stat, kommun och landsting. Det finns säkert de som väljer bort offentlig upphandling för att det verkar för långsamt och byråkratiskt och det kan ibland stämma. Men det finns otaliga exempel på företag som byggt upp en mycket stabil och blomstrande verksamhet på att fokusera just på offentlig verksamhet.Till en början finns det en hel del saker att lära sig, men om du tar hjälp utifrån så kommer du snabbt igång och får dessutom många både lönsamma och värdefulla tips som du kan använda i framtida förhandlingar. Magnus Josephson är konsult och rådgivare till ett antal av de mest framgångsrika företagen inom offentlig upphandling och har hjälpt flera företag att både tio- och tjugodubbla sin omsättning på mellan fem och tio år.

Redovisning och bokslut

Som ny företagare finns det inte alltid pengar för att anlita extern hjälp med pappersarbetet, men när verksamheten växer märker många att det blir mindre och mindre tid att ta hand om bokföring och ekonomi. Det blir dessutom extra jobbigt när du inte är riktigt hemmastadd och måste slå upp och kontrollera allt du ska göra. Men tjänar du på att göra det själv? Om du anlitar en redovisningsbyrå så har de redan gjort samma arbete åt många andra, är uppdaterade på lagar och regler och klarar på någon timme av det arbete du antagligen behöver dagar och veckor att knåpa ihop. Dagar och veckor du istället själv kan arbeta med det du tjänar pengar på.