Modern produktion

en fabrikAtt hantera en produktionslina kräver ett speciellt handlag. En produkts lönsamhet hänger samman med fler lyckade processer redan på planeringsstadiet, grovt förklarat kan dessa sägas vara:

  • Innovativ produktutveckling och design (Produktens design måste både tilltala potentiella kunder och vara enkel att framställa).
  • Kostnadseffektiv, kvalitativ och flexibel produktion. Låga kostnader är ofta förknippat med stora serier medan kunderna ofta önskar flexibel design. Om man kan erbjuda både låga kostnader och flexibla produkter har man en bra produktionsprocess.
  • Försäljning och marknadsföring. Kanalerna för att nå och övertyga kunderna. Det kan röra sig om skickliga försäljare, en välbyggd webbshop med mera.

Ett företag som lyckats mycket väl inom detta är Swedish Match. Deras effektiva och flexibla tillverkningsprocess betraktas som en industrihemlighet och man har noga tänkt igenom och kontrollerar varje moment i den. Här kan du läsa mer om det framgångsrika exemplet Swedish Match.Vid storskalig produktion kan vara en god idé att skaffa sig ett systemstöd som analyserar produktionen och pekar ut svaga punkter, även om man driver ett mycket mindre företag än ovan nämnda. Ett exempel på ett populärt system är det som Axxos tillhandahåller. Mjukvaran har en analysdel där man dels kan analysera hela flödet och dels enskilda maskiner i produktionslinan. Systemet lägger vikt på att visualisera resultatet så att det ska vara lätt att ta till sig. För att passa även små företag erbjuds det hela som moln-tjänst där man kan vara igång på några veckor.Vikten av en effektiv produktion är kanske det man tänker på minst som gemene man. Men, om du producerar en vara har du förmodligen ett antal produktionsfrågor på ditt bord som flaskhalsar, omställningstider och problem med kvaliteten. Genom en väl analyserad och effektiviserad produktionsprocess kan du spara mycket pengar.