Stoppa ledtider

Som företag är det värsta som finns flaskhalsar och ledtider. Men kruxet är att man inte alltid vet att företaget lider av detta. Hur hittar man det och hur löser man det?Ledtider och flaskhalsar är egentligen två sidor av samma mynt. Man menar att det finns steg i företagets processer som tar längre tid än vad som är nödvändigt och att vissa ställen går så långsamt att det blir svårt att få någonting gjort, typ som stoppen i en flaskhals när man försöker hälla ut för mycket på en gång.När man vill hitta vart man har problem som gäller det att gå igenom alla processer och produktioner och dokumentera vad som händer vart, och hur lång tid det tar. Det är ett mödosamt jobb som tar tid från andra viktiga arbetsuppgifter. Helst ska man ta in en konsult som gör detta åt en.Man måste även undersöka sina anställda. Pratar en grupp bort en kvart varje dag? Det låter inte mycket men det blir 5 timmar i månaden, eller 2,5 arbetsdag om året som går till spillo. Kanske en avdelning försöker jobba så hårt de kan, man tack vare att skrivaren tar på sig två minuter för att skriva ut eller att datasystemet är så krångligt, så hamnar de alltid efter. Det låter så obetydligt, men varje insparad minut kommer att ge bättre resultat i det långa loppet.Hur åtgärdar man det då? Ett sätt är att strukturera om företaget och se till att de avdelningar som behöver ha nära kontakt med varandra, jobbar tillsammans och checkar av hos varandra så ofta det behövs. Maskinmässigt gäller det att se över vilka processer som kan automatiseras eller bara förbättras för ett stadigare flöde. Är man inte insatt i programmering och IT, gör man bäst i att anlita ett företag som kan skapa de system som företaget behöver för att öka produktion och effektivitet.