Planer på någon teambuilding eller kick-off med företaget

Teambuilding är aktiviteter som hjälper dig att stärka och skapa sammanhållning i din arbetsgrupp. Syftet med teambuilding är att skapa band mellan personerna på arbetsplatsen och bygga upp en tillit mellan varandra.

Det här gör det enklare för dem att utföra sitt arbete på ett bra sätt. Dessutom kan teambuilding leda till att arbetet känns mer meningsfullt eftersom personalen känner en stor gemenskap. Under teambuildingen vill du att din arbetsgrupp ska lära känna varandra utanför deras arbetsuppgifter. Teambuilding är lika viktigt för en ny arbetsgrupp som det är för en grupp som arbetat tillsammans under flera år.

Hitta rätt aktivitet för just din arbetsplats

Aktiviteterna i teambuilding är ofta aktiviteter som inte har något med arbetsuppgifterna att göra. Det är viktigt att först fundera ut vilken typ av aktivitet som passar för just din arbetsgrupp och vilka behov gruppen har. Är det en arbetsplats med fysiskt arbete kan aktiviteter som är mer åt det fysiska hållet passa bra medan en mer stillasittande arbetsplats kan föredra lugnare aktiviteter.

Det finns en hel rad olika aktiviteter som passar utmärkt för en teambuilding, både aktiviteter på arbetsplatsen men även utanför den. Läs mer här om vilka aktiviteter som kan passa på just din arbetsplats.