Stort projekt för bostadsföreningen

Som innehavare av en bostadsrätt så är du medlem i den bostadsrättsförening som äger den fastighet din bostad finns i. Då och då så kan det bli mindre och större projekt för bostadsföreningen. Det är du tillsammans med de andra som fattar de besluten på den årsstämma som er förening årligen har.Det är viktigt att du som medlem engagerar dig i din bostadsrättförening. Du kanske har kunskaper och kontakter som är bra för er. Det kan även finnas en plats för dig i styrelsen om du har de egenskaperna. Det är viktigt att alla får komma till tals innan det ska genomföras något i föreningen. Detta är årsstämman till för så att man ska kunna diskutera och fatta de bästa besluten för er bostadsrättsförening.Det kan vara att det ska byggas balkonger, bytas fönster eller att det ska monteras in hissar i den gamla fastigheten som ni tillsammans äger. Det finns en massa misstag man som förening kan göra och speciellt om man inte gjort några stora projekt tidigare. Se till att vara påläst både som medlem men också som bostadsrättsförening om de vanligaste misstagen man kan göra  som bostadsrättsförening. Det kan annars bli en dyr historia om något går fel i beräkningarna eller att man väljer fel entreprenadform.Om det finns någon i föreningen som har erfarenhet av stora entreprenadarbeten i större fastigheter så kan det vara bra att låta den personen ta tag i dessa frågor kring standardavtal och annat så allt går rätt tillväga. Man kan också anlita jurister för att kolla på vilka avtal som skriv innan man skriver under och arbetet kan påbörjas. Det är alltid en fördel så allt går rätt till och alla parter blir så nöjda som man kan bli. Se till att få in skriftliga offerter på det arbete som ska utföras och se till att hålla inne med någon betalning om det uppstår någon tvist med entreprenadfirman.