Beslutsfattande – Ett måste

Företagande handlar egentligen om att fatta beslut, massvis med beslut. Även om en av de stora motivationsfaktorerna för många som startar företag är att själv få fatta besluten och styra dit man vill, så kan det ibland bli lite för mycket. Många beslut som fattas är små och relativt betydelselösa, det är inte heller något problem att ändra sig. Men sen finns det besluten som får stora konsekvenser och innebär risker av olika slag. Någon stans i företagets utveckling så kommer en punkt där magkänslan inte räcker till och riskerna blir förstora.När det är dags för stora beslut så handlar det om att ta fram kunskap och grund, här kan drakeanalytics.se vara till hjälp. Första steget i alla beslut är att samla in data som ger en tydlig bild av utgångsläget. Detta kan sedan ligga till grund för en analys kring vilka beslut som kan behöva fattas och vart man vill ni med företaget. Slutligen handlar det om att presentera datan för beslutsfattare och eventuella finansiärer. Det bästa sättet att göra det är att presentera faktan komprimerat och lättöverskådligt med utgångspunkt i de avgörande variablerna.När besluten är fattade eller hellst innan besluten är helt klara så är det viktigt att involvera personalen. Till syvende och sist är det dessa personer som skall ansvara för att genomföra visionerna och som kanske mer än någon annan är insatt i det dagliga arbetet. Personalen bär på värdefull kunskap kring eventuella problem att implementera strategier, kanske finns det risker som inte syns i analysen och som ni behöver ta hänsyn till. Om inte annat så kan personalens åsikter ge dig insyn i hur ni behöver arbeta med attityder eller visioner. Det tar tid att landa i förändringar och glöm inte att personalen inte är robotar, ge förändringarna tid att landa även hos dem. drakeanalytics.se