Om du har behov av coaching i ditt arbetsliv

Enligt undersökningar där svenskar tillfrågats om sina attityder till sitt arbete så framkommer det att en av fem, eller 19%, ogillar sitt jobb. 5% uppger rentav att de känner sig olyckliga. Knappt hälften uppger därutöver att de faktiskt gärna vill ha ett annat arbete.

Det innebär således att det finns en enorm potential och kapacitet för förbättringar inom många företag när det gäller att tillgodose de anställdas behov av delaktighet och trivselkänsla.

Självförtroende och inspiration

Världen över ökar betoningen på att anställda behöver känna sig trygga och bekväma på sin arbetsplats. I tider när konkurrensen kanske aldrig varit så stark, så är inspiration och självförtroende därför viktigare än någonsin.

Coaching och personalstöd

Stora multinationella företag som LinkedIn och Facebook erbjuder sina anställda gratis livscoachning. Detta gör de inte enbart av osjälvisk omtanke utan för att det gynnar företaget.

Anställda som får stöd bibehåller nämligen lättare sin produktivitet och har lättare för att balansera sitt arbets- och privatliv.

Praktiska konsekvenser

Personalstöd syftar till att uppmuntra de anställda så att de tar ansvar för sina handlingar och beteenden. En bra samtalsstödjare hjälper dig att sätta upp mål och bygga upp hållbara vanor exempelvis. Du får också hjälp att förändra dina attityder och negativa tankemönster. Klicka dig vidare här för mer information.