Varför använda sig av solceller på sin fastighet?

Vare sig du vill installera solceller på ditt villatak eller för ditt företag så är solceller en trygg, hållbar och lönsam investering.

Om du som privatperson väljer att installera solceller på ditt villatak så kan det exempelvis sänka dina elkostnader. Det här är extra viktigt idag med tanke på de höga elpriserna.

Genom att sälja den egenproducerade överskottselen, så kan du tjäna lite extra pengar. Solceller höjer även bostadsvärdet med i genomsnitt 14 % enligt en undersökning. Vid en försäljning gör solcellerna att huset blir mer attraktivt för köpare. Framför allt eftersom det sänker husets omkostnader.

Solceller för ditt företag

Om du planerar att installera solceller för ditt företag så är det ett utmärkt sätt att både spara pengar och stärka eran hållbarhetsprofil. Med stora takytor på lokaler för exempelvis industri, lager eller butik så finns goda förutsättningar att producera stora mängder solenergi. Speciellt eftersom de flesta företagen är aktiva under delen av dygnet då solpanelerna genererar mest el, vilket minskar eran verksamhets elkostnader drastiskt.

Genom en solcellsanläggning så kan du ersätta inköp av el med egenproducerad solel, vilket är ekonomiskt lönsamt. Ditt företaget ses då även som modernt, miljövänligt och hållbart.