Som företag, uppfyll kraven på CE-märkning

För att du ska kunna få sälja en produkt så måste den även vara CE märkt. Förutsatt att den dessutom tillhör någon av de 25 produktkategorier som måste ha en CE märkning.

EG/EU Försäkran

CE-märkta produkter måste även ha en EG/EU-försäkran. Det är en försäkran och ett dokument som tillverkaren har ansvar att sammanställa. EG/EU-försäkran måste dessutom vara översatt till det språk i det land där varan ska säljas.

Vems ansvar att CE-märka produkter

Det är tillverkaren av produkten som får CE-märka en produkt. En distributörer eller Importörer får alltså aldrig CE-märka en produkt. Om du inte är ansvarig för att CE märka varan så får du heller inte göra det.

Som tillverkare är det även ditt ansvar att ta reda på om din produkt ska ha CE-märkning eller inte.

CE-märkets placering och utformning

CE märket är ett klistermärke som ska vara placerad på produkten. I vissa fall kan man även sätta CE märket på förpackningen. Den ska vara synligt och läsligt, under hela varans livstid.

Checklista

  • Vem måste CE-märka produkten.
  • Vilka dokument behöver du för produkten.
  • Vilken roll har du (distributör, tillverkare eller importör).
  • Om du behöver CE-märka – se till att det går till på ett korrekt sätt.